H40082TBl History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Jan Broda (lecturer)
MgA. Vojtěch Novotný (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - definice hesla trubač a trubka
  - literatura nástroje v období baroka
  - vznik a vývoj nástroje do r. 476 n.l.
  - literatura nástroje v období klasicismu
  - trubka ve středověku a renesanci
  LS
  - trubka v období baroka 1600 - 1750
  - literatura nástroje v období novoromantismu
  - zámecká hudba v Kroměříži v období baroka
  - druhá polovina 19. století v opusech světových a českých skladatelů
Literature
 • Buchner, A. : Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha 1956. info
 • Hutter, J. : Hudební nástroje. Praha 1945. info
 • Jeans James : Věda a hudba. 1946. info
 • Modr, A. : Hudební nástroje. Praha 1938 a 1964. info
 • Černušák, G. : Dějepis hudby. Brno 1923. info
 • Pařík, V. : Problémy interpretace clarinových partů v barokní hudbě. Praha 1972. info
 • Jermář, M. : Trubka. Brno 1984. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H40082TBl