H85034 Jevištní technologie pro hudební produkce

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
dvě vyučovací hodiny 1/14 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jan Petr (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají přehled o nejběžnějších v současnosti používaných jevištních technologiích a všech souvislostech jejich užívání při hudebních produkcích včetně plánování technické přípravy akcí, stavby technologií a nasazení lidských zdrojů potřebných k jejich obsluze. Budou připraveni samostatně řešit celkovou organizaci technické přípravy hudebních produkcí.
Osnova
  • Viz Organizační pokyny.
Literatura
  • Studijní materiály budou doporučeny pedagogem během semestru.
Výukové metody
Přednášky, cvičení, exkurze
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Poznámka k četnosti výuky: + exkurze a speciální akce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.