H80002l Multimedia Composition II

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
4/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu Multimediální kompozice II v zimním semestru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjet u budoucího absolventa schopnost integrovat výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Ve vztahu akce-prostředí je kladen důraz především na kvalitu základní tvůrčí experimentace, na odborné úrovni jsou rozvíjeny tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici. Absolvent magisterského stupně si prohloubí specializaci s důrazem na rozvoj vlastních tvůrčích přístupů, vedoucích k samostatné umělecké praxi v kontextech filozofických, politických, ekonomických, vědeckých, ekologických a historických souvislostí tak, aby se mohl stát nezávislým tvůrcem, který bude případně připraven měnit společenské zvyklosti ku prospěchu rozvoje celé společnosti Kromě pravidelných setkání členů katedry při povinných seminářích, jednou týdně má každý student možnost individuálně konzultovat s učitelem své aktivity a konkrétní stav prací na úkolech. K získání zápočtu z předmětu musí osobní konzultace proběhnout bezpodmínečně minimálně pětkrát v semestru. V zimním semestru je budoucí absolvent povinen prezentovat stav rozpracovanosti absolventského projektu.
Syllabus (in Czech)
  • - práce na závěrečném projektu na dané téma
Literature
  • "Future Cinema" (katalog), ZKM, MIT Press London, 2003. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška seminář nad projekty osobního programu studenta
Assessment methods (in Czech)
zápočet Státní závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H80002l