H70036l Interaktivní elektronika II

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Ožvold, M.A. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70036z Interaktivní elektronika II )
Základy práce na PC

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Zimní semestr

  Získané dovednosti:

  Tvorba komplexnějších hudebních interaktivních systémů v prostředí Pure Data.

  Obsahové zaměření:

  - Využití existujících PD patchů
  - Aplikace prostředí Pure Data při zpracování externích podnětů
  - Rozšíření znalosti systému PD


  Osnova rozvrhových jednotek:

  • Přehled existujících komplexních Pure Data "patchů" s akcentací nejrozšířenějších (Live Builder, Loopool, RRadical)
  • Práce s externími podněty a jejich kategorizace. Získávání různých druhů vstupů od vizuálních přes hudební či zvukové až po parametr času.
  • Využití abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy.
  • Základy komunikace počítačovou sítí mezi systémy Pure Data a MAX/MSP.
  • Seznámení s prostředím GEM pro tvorbu interaktivní vizualizace na platformě PD.

  Letní semestr

  Získané dovednosti:

  Tvorba komplexnějších hudebních interaktivních systémů v prostředí Pure Data.

  Obsahové zaměření:

  - Aplikace prostředí Pure Data při zpracování externích podnětů
  - Využití externích VST modulů
  - Seznámení s komerčními řešeními pro interaktivní elektroniku
  - Tvorba vlastního interaktivního díla

  Osnova rozvrhových jednotek:

  • Začlenění VST modelu do platformy Pure Data.
  • Praktická cvičení směřující k lepšímu pochopení výměny informací mezi vnějším světem a interním prostorem systému Pure Data. Na jednoduchých příkladech demonstruje posluchač jakým způsobem dokáže transformovat externí podněty na hudbu.
  • Seznámení se s jinými (komerčními) systémy - Reaktor, Ableton Live, Plogue Bidule.
  • Vytvoření komplexní interaktivní kompozice zahrnující zvuk, obraz, prostor či pohyb.
Literatura
 • Fränk Zimmer: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), ISBN: 3936000379, Wolke Verlagsges, 175 stran. info
 • Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music, online: http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm. info
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.