H60228TB Metodika I

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jan Broda (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:50–17:35 214
Předpoklady
Úspěšně ukončený první ročník bakalářského studia, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na nástroj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je znalost metodických postupů výuky hry na trubku a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.
Výstupy z učení
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na trubku. Umí vysvětlit držení nástroje, základní funkce tvoření tónu a jejich význam pro tvorbu tónu - funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva, aktivace rezonančních dutin a faktory ovlivňující zvukovou kvalitu.
Osnova
 • - Správná metoda dýchání při hře na trubku, vdechování, vydechování, dechový sloupec, časování dechu, regulování proudu vzduchu, dýchací cvičení, dechové cvičení s nástrojem.
  - Nátisk, funkce rtů, svaly kolem rtů, vyvinutí nátisku, pohyb rtů, doporučené cvičení pro vznik správného nátisku.
  - Správné tvoření tónu, představa tónu, kvalita tónu, ozev tónu.
  - Retní vazby, podstata správné vazby, představa správné vazby, používání slabik, doporučená cvičení.
Literatura
 • Farkas, P . : Umění hry na žesťové nástroje. Indiana 1960. info
 • Busch, I.R. : Technika a studium hry na trubku. Los Angeles 1978. info
 • Kurth, E. : Musikpsychologie. Hildensheim 1969. info
 • Révész, G. : Einführung in die Musikpsychologie. Bern a Mnichov 1972. info
 • Rinner, E.: Meine täglichen Übungen
Výukové metody
individuální lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.