H60197l Kompozice II

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 8:30–10:05 113, Út 15:10–16:45 116/1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vytvoření kompozice pro 3 - 4 lidské hlasy, cyklické komorní skladby a nejméně 2 rozsáhlejších jednovětých, nebo cyklických komorních kompozic, stanovení parametrů absolventského projektu

Osnova
 • Tvorba skladeb s použitím současných kompozičních technik pro vybraná vokální a instrumentální, nebo vokálně-instrumentální obsazení.

  - vytvoření jednověté, nebo cyklické skladby pro komorní sbor a capella (3 - 4 hlasy) na text dle vlastního výběru
  - příklady výběru textů a jejich hudebního vyjádření v novodobé hudební literatuře, sémantika textů ve vztahu ke způsobu zpracování
  - vytvoření cyklické kompozice pro komorní soubor 3 - 5 hráčů s výběrem nástrojů pokud možno odlišným od výběru v předchozích skladbách a s uplatněním delších a strukturálně souvislejších ploch
  - upevňování zásad výstavby formy, hledání novodobého ekvivalentu za klasicko-romantická formová schémata
Literatura
 • Nové cesty hudby, sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, Editio Supraphon Praha, Bratislava, 1970. info
 • Ištvan Miloslav: Poznámky k soudobé hudební formě a rytmu, JAMU, Brno 1978. info
 • Ištvan Miloslav: Jednohlas v soudobé hudbě, JAMU, Brno, 1989. info
 • Faltus Leoš: Metoda montáže v teorii kompozice, JAMU Brno, 2003. info
 • Musik-Konzepte, Edition Text+Kritik Verlag München. info
 • Sborníky Živá hudba, HAMU Praha. info
 • HIS VOICE - hudební revue Praha. info
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka. Rozvrh bude stanoven po domluvě s pedagogem na začátku semestru.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet za vytvoření alespoň dvou kompozic.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.