H601853Nl Chamber Play I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
prof. Jozef Podhoranský (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
H601853Nl/HS: Thu 17:45–18:15 201, M. Vacek
H601853Nl/KO: Tue 17:00–18:30 203, M. Jelínek, M. Švestka
H601853Nl/VC: Mon 16:00–16:45 204, J. Podhoranský
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové
    přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu
    (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji)
Literature
  • např. J. Haydn - Smyčcové kvartety #Skřivánčí" a #Kvintenquartet", W.A. Mozart - Dua pro housle a violu, klavírní tria, smyčcové kvartety, L. van Beethoven - kvartety vyšších opusových čísel, F. Schubert - #Smrt a dívka", J. Brahms - 3 kvartety, klavírní tria a kvartety, A. Dvořák - #Americký" a #Slovanský", dva klavírní kvintety, P.I. Čajkovskij, B. Smetana - Klavírní trio g-moll, dva kvartety, C. Debussy a M. Ravel smyčcové kvartety, E. Grieg, S. Prokofjev, B. Bartók, D. Šostakovič, B. Britten. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H601853Nl