H60122l Hudební režie I

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Řezníček (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně vykonané přijímací řízení do navazujícího magisterského stupně studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
- získání základních znalostí, souvisejících s potřebným teoretickým vybavením pro činnost hudebního režiséra, osvojení práce hudebního režiséra v nahrávacím procesu

Osnova
 • Získání základního, co možná nejkomplexnějšího vhledu do problematiky hudební režie.

  - rozlišování komponentů hudebního záznamu, barva nástrojů, dynamická kontinuita, jednota tempa jednotlivých záběrů, kontinuita celku
  - orientace v různých formách zápisu hudebního díla ,různých hudebních stylů a žánrů
  - práce v týmu, hudební režisér, zvukový mistr, interpret, exaktní vyjadřování problémů v zájmu vzájemné komunikace,
  - psychologické aspekty práce hudebního režiséra, způsoby komunikace s interpretem, odhad výkonnostního maxima,
  - pořízení záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu a v mimo studiových akustických prostorách
  - záznam koncertů s přenosovým vozem a s digitálním přenosovým zařízením
  - nahrávací řetězec - analogový, digitální, dvoustopý a vícestopý záznam
  - nosiče záznamu, evidence záběrů, sestřih, navazování
  - sestavení finálního produktu - master tape
  - sestavení finálního dokumentu - mastering order, křestní list
Literatura
 • Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů, AMU, Praha 2000. info
 • Špelda, A.: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. info
Výukové metody
Osvojení si praktických dovedností v nahrávacím studiu
Metody hodnocení
Zápočet, zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023.