H60106l Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 17 kr. 17 z 34. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 16:50–19:00 205
Předpoklady
Podmínkou je absolutorium bakalářského stupně studia v oboru a úspěšné absolvování 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Tvorba nejméně 65minutového absolventského recitálu, obsahujícího závažná díla světové klavírní literatury různých stylových období. Komparace notových pramenů a nahrávek. Zpětná analýza dílčích přípravných vystoupení z audiovizuálního záznamu.
    Repertoárová specializace studenta, případně selekce vhodných témat dalšího studia (PhD.).
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.: Badura-Skoda, E. a P. : Mozart - Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957. info
  • Siki, B. : Piano Repertoire. Schimer Books, New York 1981. info
  • Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. Bloomington 2000. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, veřejná vystoupení, nahrávky, komparace různých interpretací.
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.