H60102TBl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jan Broda (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 16:50–17:35 214
Prerequisites (in Czech)
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Interpretace skladeb 20. století - příprava na absolventský koncert.
  - Nátisková a technická cvičení : J.B. Arban : Grande méthode compléte de cornet a piston, S. Jacome : The Grande Method.
  - Koncerty, sonáty - např. Z.Křížek: Koncert pro trubku a symfonický orchestr,H. Gezmer: Sonáta pro trubku a varhany, P.M.Davies: Sonáta
  pro trubku a klavír
  LS
  - Interpretace skladeb 20. století - příprava na absolventský koncert.
  - Nátisková a technická cvičení : J.B. Arban : Grande méthode compléte de cornet a piston, S. Jacome : The Grande Method.
  - Koncerty - např. S. Friedman : Solus, H. Sutermeister : Gavote de Concert pro trubku a klavír, P. Eben : Okna pro trubku a varhany.
Literature
 • Tarr, E. : Die Trompete. Unsere Musikinstrumente, sv. 5, Bern 1977. info
 • Quantz, J.J. : Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Ainsley, R. : Encyklopedie klasické hudby. Bratislava 1997. info
 • Michels, U. : Encyklopedický atlas hudby. Praha 2000. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H60102TBl