H60102FAl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
MgA. Jaroslav Kubita (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 9:20–10:05 213, Tue 16:00–16:45 213
Prerequisites (in Czech)
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Zdokonalování prstové techniky v nejvyšší poloze nástroje
  - Při studiu a interpretaci skladeb kladení důrazu na samostatnou tvůrčí práci, diskuse o problémech interpretace
  - Výběr studovaných skladeb dle dramaturgie absolventského projektu-
  nejméně 3 odlišná slohová období, stěžejní skladby fagotového repertoáru
  přednést zpaměti
  LS
  - Prohlubování již získaných dovedností
  - Intenzivní práce s cílem obsáhnout bohaté výrazové možnosti fagotu)
  - Další zušlechťování tonu s důrazem na lahodnou barvu tónu v celém rozsahu nástroje
  - Vibrato jako výrazový prvek
Literature
 • Zich, J. : Prostředky výkonného hudebního umění. SPN, Praha 1958. info
 • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy-Birchards Pub. Company Evanston, Illinois (USA) 1958. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
 • Svoboda,F.: Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU,Brno 1992. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H60102FAl