H60089Dl Hra na klavír I

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kratochvíl (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
MgA. Viktor Vojnovič (přednášející)
Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 8:30–9:15 210, St 9:20–10:05 210, St 10:10–10:55 210, St 11:00–11:45 210
Předpoklady
Předmět je otevřen všem, kdo zvládli základy klavírní hry absolvováním obdobného školení na nižších stupních studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Příprava na klasifikovaný zápočet v letním semestru předpokládá studium následujícího programu v délce trvání nejméně 15 minut. Požadavky : - pokračování ve studiu stupnic a akordů ve všech durových a mollových tóninách - předvedení jednoduchého klavírního doprovodu - nastudování několika etud (2 rozsáhlejších např. Czerny op. 740 nebo 5 kratších např. Czerny op. 821) - nastudování alespoň jedné skladby z okruhu Scarlatti - Bach - Händel  - dokončení studia jedné věty z klasické sonatiny nebo sonáty (doporučujeme urtext) - nastudování nejméně jedné přednesové skladby z období romantismu, impresionismu nebo 20., 21. století
Výstupy z učení
Student má připravený repertoár v předepsaném rozsahu,který zahraje na komisionálním klasifikovaném zápočtu.
Osnova
 • LS
  Výběr studijní látky je vždy uplatňován individuálně podle technické úrovně studenta.
  Příprava na klasifikovaný zápočet v letním semestru předpokládá studium následujícího programu v délce trvání nejméně 15 minut.
  Požadavky :
  - pokračování ve studiu stupnic a akordů ve všech durových a mollových tóninách
  - předvedení jednoduchého klavírního doprovodu
  - nastudování několika etud (2 rozsáhlejších např. Czerny op. 740 nebo 5 kratších např. Czerny op. 821)
  - nastudování alespoň jedné skladby z okruhu Scarlatti - Bach - Händel
  - dokončení studia jedné věty z klasické sonatiny nebo sonáty (doporučujeme urtext)
  - nastudování nejméně jedné přednesové skladby z období romantismu, impresionismu nebo 20., 21. století
Literatura
 • Böhmová - Grünfeldová: Postup při výběru klavírní literatury. Praha 1965. info
 • Štěpánová-Kurzová, I.: Klavírní technika, Supraphon, Praha 1979. info
 • Kolektiv autorů: Etudy o klavíru - Interpretace, Technika, Pedagogika, Estetika. Supraphon, Praha 1987. info
 • Sýkora, V. J.: Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973. info
 • Martienssen, C.A.: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. Bratislava 1985. info
 • Nejgauz, G. G.: O umění klavírní hry. Praha 1983. info
 • Gněsina, E.: Přípravná cvičení k různým druhům klavírní techniky. Praha 1978. info
Výukové metody
Individuální lekce - cvičení v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně
Metody hodnocení
komisionální klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.