H70146l Metodika klavírní hry

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
10/0. 7 kr. 7 z 14. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
So 13:15–14:45 112
Předpoklady
EVER ( H70146z Metodika klavírní hry )
EVER ( H60234z Metodika klavírní hry ) Absolvování předmětů Historie klavírní hry a pedagogiky a Teorie klavírní interpretace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • - studium klavírních etud. Nejčastěji užívané sbírky etud pro začínající i pokročilé, specifičnost práce na etudě se začátečníkem; - problematika studia polyfonní hry v klavírní literatuře, volba repertoáru. Analýza záznamů polyfonních skladeb hraných žáky; - problematika studia klavírních skladeb z období klasicismu, repertoár, analýza; - problematika studia skladeb z období romantismu, repertoár, analýza; - přínos studia klavírních skladeb z 20. a 21. století, repertoár, analýza; - metodika výuky improvizace. České i zahraniční materiály; - práce s písní od počátků výuky na elementárním stupni, improvizace doprovodu, hra podle akordických znače; - repertoár a způsob práce při výuce čtyřruční hry.
Literatura
  • Böhmová, Z,. Grünfeldová, A.: Postup při výběru klavírní literatury. Praha 1962
  • Školní vzdělávací plány pro výuku klavírní hry na ZUŠ.
  • Šmidt-Šklovskaja, A.: O výchově pianistických návyků. EGO – PRESS, Karlovy Vary
  • Zamborský, S.: Hudba klavíra. Bratislava 2010
  • Notové materiály doporučeného základního repertoáru pro ZUŠ a audiovizuální záznamy výkonů žáků ZUŠ. Pomůcky pro výuku začátečníků i pokročilejších žáků ZUŠ, které jsou součástí přednášek dle probírané učební látky.
Výukové metody
přednáška - 2 hod. týdně
Metody hodnocení
zápočet - SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.