H70117l Vyučovatelská praxe

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/5/0. 5 kr. 5 z 10. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
prof. Jiří Doležel (přednášející)
Mgr. Josefa Hloušková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H70117z Vyučovatelská praxe )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ovládnutí moderních forem výuky klavírní hry v přímé praxi. Praktická aplikace poznatků získaných ve všech ostatních studovaných předmětech.
Osnova
  • Konfrontace výuky studenta s výukou pedagoga JAMU při práci s žákem –modelem. Nalézání efektivních způsobů instrumentální výuky. Konzultace vlastních žáků studenta, analýza nahrávek pedagogické práce studenta na jeho pracovišti (jednotlivé lekce i koncertní vystoupení žáků). Specifika vytváření studijních plánů pro konkrétního žáka. Stanovení nejdůležitějších individuálních úkolů a priorit, které povedou k rozvoji pedagogických schopností studenta v následujících letech studia.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.