H70084El Hra na klavír I

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
2/0/0. 7 kr. 7 z 14. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
Lubomír Šrámek (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
Garance
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70084Ez Hra na klavír I )
Úspěšné zvládnutí předmětu „Jazzová Interpretace“ v předchozím semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohlubování znalostí vlastního nástroje a aplikace nabytých vědomostí z příbuzných předmětů jako jazzová improvizace a jazzová harmonie.
Osnova
  • Pokračování ve zdokonalování technických dovedností interpreta. Studium formy BLUES a harmonicky příbuzných skladeb. Procvičování improvizace v dominantních jádrech. Reharmonizační techniky v praxi. Práce s rytmickými frázemi a posuny při improvizaci. Témata blues a standardů. Důrazy u probíraného materiálu jednotlivých nástrojů: a) dechové nástroje – ladění a artikulace, melodické uvažování b) harmonické nástroje – rozvíjení harmonických konceptů a obohacování daných forem c) kontrabas – vedení kráčejícího basu a komunikace s bicími nástroji d) bicí souprava – rytmické přístupy u hraní probíraných forem, rytmická improvizace
Literatura
  • Sethares, A. W. : Tuning, Timbre, Spectrum, Scale, Springer , 2004
  • Monroe, L. : Jazz Expression, Berklee Press, 2005
  • Dunscomb, J. R. : Jazz Pedagogy – The Jazz Educator’s Handbook and Resource Guide, Warner Brothers, 2004
Výukové metody
Tématické konzultace, praktické ukázky, práce se stěžejními jazzovými nahrávkami atd.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.