H60382l Základy dirigování I

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Emil Skoták (přednášející)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 11:00–11:45 003
Předpoklady
EVER ( H60382z Základy dirigování I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
- zvládnout teoreticky i prakticky základní dirigentskou techniku

Osnova
 • Teoretické i praktické seznámení se základní dirigentskou technikou. Akcentace vztahu komponista- dirigent

  - v návaznosti na předchozí zkušenosti praktického hudebníka získat teoretický a částečně praktický přehled o základech dirigování
  - seznámení s problematikou dirigentské techniky, jednotlivými schématy taktovací techniky (plus předtaktí a jeho druhy, fermaty, složené takty)
  - příprava dirigenta obecně, vytvořit předpoklady pro dirigování konkrétních skladeb, procvičit
  - praktické dirigování vybraných skladeb menší technické obtížnosti u klavíru
  - úvod do metodiky nácviku partitur z hlediska spolupráce skladatele a dirigenta
Literatura
 • Brož, J. - Kaňák, Z..: Základy dirigování, Panton, Praha1982. info
 • Jeremiáš O.: Praktické pokyny k dirigování, Panton, Praha 1959. info
Výukové metody
kolektivně
Metody hodnocení
zápočet+zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.