H60167Nl Interpretační seminář II

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Rostislav Hališka (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každé liché pondělí 13:30–14:15 003, každé liché pondělí 14:20–15:05 003
Předpoklady
EVER ( H60167Nz Interpretační seminář II )
úspěšné absolvování 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
: vytvoření vlastního přístupu studenta k Interpretaci historické hudby, hudby vrcholného baroka a hudby klasicismu

Osnova
  • Aktivní přístup studenta k hodnocení, schopnost stylové vytříbenosti, exaktní vyjadřování

    individuální výstup jednotlivých studentů 2. ročníku dirigování orchestru/sboru zaměřený na analýzu a interpretační problematiku vybraného reprezentativního díla, případně okruhu děl (vokální, instrumentální, vokálně instrumentální) vytvořeného do r. 1800, dále klasicismu
    - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k probírané problematice
Literatura
  • Dibelius, U.: Moderne Musik II. R. Pipper, München 1988. info
  • Herzfeld, F.: Musica Nova, Mladá fronta, Praha 1966. info
  • Prameny: Partitury a nahrávky skladeb, programy, komentáře, kritické ohlasy, recenze. info
Výukové metody
řízená diskuse, praktické ověřování získaných
vědomostí
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.