H60148B Hudební algoritmizace

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Základy práce na PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Zimní semestr

  Získané dovednosti:

  Základní orientace v prostředí Pure Data. Schopnost realizace prvních interaktivních hudebních programů.

  Obsahové zaměření:

  - Instalace a seznámení s prostředím Pure Data (dále PD)
  - Základy akustiky a syntéz potřebné pro tvorbu interaktivní hudby
  - Základy programování v PD
  - Základy hudební algoritmizace

  Osnova rozvrhových jednotek:

  • Seznámení s prostředím Pure Data, jeho instalací a základními objekty používanými pro tvorbu interaktivní hudby tzv. "patchů".
  • Elementární základy digitálního zpracování zvuku
  • Tvorba elementárních tónových generátorů (sinusoida, FM syntéza, Kruhový modulátor)
  • Časovač a jeho aplikace
  • Práce se vzorky - pořízení, přehrání, použití objektu "phasor" pro vytvoření akustické smyčky.
  • Základy programové logiky, podmínky, seskupování dat do balíčků.

  Letní semestr

  Obsahové zaměření:

  - Práce s externími zařízeními a ovladači
  - Základy využití externích modulů
  - Zvukové efekty a zpracování signálu
  - Vícekanálová hudba
  - Tvorba interaktivní kompozice

  Osnova rozvrhových jednotek:

  • Práce s MIDI zařízeními (klaviatura, ovladač)
  • Seznámení s externími senzory iCube (reakce hudby na světlo, pohyb, atd.)
  • Využití existujících externích knihoven pro mechanizmy "pitch tracking" a "beat tracking", dvojdimenzionální model ovládání akustických parametrů.
  • Efekty a zvukový processing v PD (granulární syntéza, overdrive, reverb atd.)
  • Základy tvorby vícekanálové hudby
  • Produkce interaktivní kompozice
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.