H60143l Instrumentace I

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:20–15:05 113, Út 15:10–15:55 113, St 9:20–10:05 116/3, St 10:10–10:55 116/3
Předpoklady
EVER ( H60143z Instrumentace I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osvojení specifických možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky se zaměřením na orchestrální nástroje, teoretické rozšíření o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů, analytické studium komorních a orchestrálních partitur

Osnova
 • Zaměřeno na osvojení možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje. Teoretické rozšíření o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů, zařazení nástrojů neorchestrálních, historických a etnických. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

  - nástroje jednotlivých orchestrálních skupin s příslušnými rodovými členy a ostatními nástroji stejného systematického zařazení (včetně neorchestrálních,historických, etnických), přehled standardních a rozšířených technik hry, včetně způsobu jejich zápisu
  - rozvrstvení možností sólového nástroje, kombinace nástrojů na základě jejich (ne)příbuznosti, možnosti hledání souvislostí mezi hudebními nástroji na základě vztahů akustických, historických, sémantických a jiných.
  - barevné průhledy partitur, analytické studium komorních a orchestrálních partitur a nahrávek
  - studie pro sólové nástroje a komorní sestavy a následná transkripce pro zásadně rozdílné obsazení - v rozsahu dílčích formových úseků
  - individuální detailní teoretický i praktický rozbor možností zvoleného hudebního nástroje
  - individuální instrumentační rozbor vybraných míst komorních a orchestrálních skladeb
  - neobvyklé způsoby hry na hudební nástroje strunné, dechové i bicí
  - podrobně bicí nástroje membranofonické a idiofonické (metalofony, xylofony, elasmatofony) komerčně vyráběné i etnické
  - využití speciálních, mnohdy vlastnoručně vyrobených bicích nástrojů, znějících objektů, hudební elektroniky atd.
  - multimediální prvky v hudbě pro bicí nástroje
  - studie pro sólové nástroje a komorní nástrojové kombinace, včetně možnosti použití nástrojů probíraných v zimním semestru
  - instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb,
  - možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet.
Literatura
 • Beck, John. Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N.Y., 1998. info
 • Blades, James: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975. info
 • Burghauser Jarmil, Špelda Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
 • Emmnert František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Forró Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha 1996. info
 • Forró Daniel: Svět MIDI - Grada, Praha, 1997. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Schaeffer, Pierre: Konkrétní hudba - Supraphon, Praha 1971. info
 • Špelda Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení. Hromadná výuka. Úterý 14:20-15:55, učebna č. 113.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet. Hodnocení bude uděleno za nejméně 70% docházku, plnění průběžně zadávaných úkolů (krátkých instrumentačních studií) a ústní přezkoušení získaných znalostí.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.