H601072l Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
prof. Martin Mysliveček (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H601072z Hra na nástroj II - abs. projekt )
Absolvování předmětu Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava studenta na absolventský projekt s důrazem na samostatné tvůrčí myšlení a jeho praktické provedení v interpretační praxi.
Výstupy z učení
Student je schopen zahrát samostatný recitál s všestranně náročným programem, kde projeví integraci výrazových prostředku k přesvědčivému předvedení svého interpretačního umění a k provedení koncertu tak, aby jeho tvůrčí interpretace působila jako samostatné komplexně zpracované umělecké dílo.
Osnova
  • Ná konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Student nastudováním a provedením náročného programu koncertu tvůrčím způsobem předvádí nabyté znalosti a zkušenosti a aplikuje technické, stylové a interpretační poznatky na hudbu různých stylových období. Je veden k tomu, aby vědomě poznal, aplikoval a během závěrečné státní zkoušky obhájil principy vlastní interpretace. Výuka dáva k dispozici veškeré potřebné teoretické a praktické materiály a techniky tak, aby absolvent měl komplexní přehled o interpretačních, repertoárových a teoretických možnostech svého oboru.
Výukové metody
přednáška acčvičení - aplikace teoretických poznatků v interpretaci
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.