H601042l Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H601042z Hra na nástroj II )
Podmínkou je úspěšné ukončení předmětu v letním semestru 1. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - Důsledná práce s urtextem.
  - Problémy pedalizace a jejich řešení na nejvyšší úrovni.
  - Orientace studenta ve vztazích sémantika / estetika / technika.
  - Studium povinného repertoáru. Nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku bakalářského studia je student povinen prezentovat na klasifikovaných zápočtech nebo bodovaných veřejných vystoupeních:
  nejméně 5 koncertních etud nebo skladeb virtuózního charakteru, z nichž musí být
  dvě Chopinovy a další dvě od autorů: Liszt, Chopin, Skrjabin, Rachmaninov, Debussy
  nejméně 2 barokní polyfonní díla
  nejméně jednu klasickou sonátu
  nejméně jednu skladbu L. Janáčka
  Během bakalářského studia je student povinen provést nejméně dva recitály, první uskuteční zpravidla
  ve 2. ročníku, druhý ve 3. ročníku.
  LS
  - Dokončení studia povinného repertoáru. Nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku bakalářského studia je student povinen prezentovat na klasifikovaných zápočtech nebo bodovaných veřejných vystoupeních:
  nejméně 5 koncertních etud nebo skladeb virtuózního charakteru, z nichž musí být
  dvě Chopinovy a další dvě od autorů: Liszt, Chopin, Skrjabin, Rachmaninov, Debussy
  nejméně 2 barokní polyfonní díla
  nejméně jednu klasickou sonátu
  nejméně jednu skladbu L. Janáčka
  - Výběr programu pro absolventský recitál v následujícím roce studia
  Během celého bakalářského studia je student povinen provést nejméně dva recitály, první uskuteční
  zpravidla ve 2. ročníku, druhý ve 3. ročníku.
Literatura
 • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla,. info
 • Czerny, C. : Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven´schen. info
 • Klavierwerke. Universal Edition, Wien 1963. info
 • Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987. info
 • Keller, H. : Die Klavierwerke Bachs. Peters, Lipsko 1950. info
 • Quantz, J.J. : Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
 • Bach, C.P.E. : Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. Kahnt, Lipsko 1920. info
 • Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. 3. vydání, Bloomington 2000. info
 • Brendel, A. : Schubert´s Last Sonatas (in : Music Sounded Out). The Noonday Press,. info
 • New York 1992. info
 • Jiránek, J. : O Smetanových klavírních skladbách a jeho klavírní hře. Společnost. info
 • Bedřicha Smetany, Praha 1932. info
 • Notové materiály, pokud možno urtextové apod. info
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Metody hodnocení
komisionální klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.