H60102TRl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60102TRz Instrument Playing I )
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - odstraňování případných drobných technických nedostatků z předchozího studia
  - další technické zdokonalování směřující ke zvládnutí vrcholné trombonové techniky
  - na obtížnějších etudách (Ušák, J.: 25 virtuozních etud. Orbis, Praha 1951
  - Bitsch, M.: 15 rytmických etud. Leduc, Paris 1956)
  - dokonalé stylové a výrazové zvládnutí středně obtížných skladeb koncertantního trombonového repertoáru všech slohových údobí ( např. skladby B. Marcella,
  - J. Body, J. Koetsiera. M. Bártka, I. Loudové, K. Serockého, A. Jorgensena,
  - C.M. von Webera)
  LS
  - pokračovat v práci započaté v zimním semestru
  - dále zdokonalovat stylové provedení skladeb všech slohových údobí
  - stále volíme skladby střední obtížnosti, ale dbáme na co nejvyšší interpretační úroveň
  - pokračovat v technickém zdokonalování na těchto etudách
  - Bitsch M.: 15 rytmických etud. Leduc. Paris 1956, Rochut J.: Vokalízy III. díl (C.Fischer Inc., New York)
  - pro seminární vystoupení doporučené skladby těchto autorů: A. Vivaldi, V. Smite, L.E. Larsson, A. Guilmant, E. Reiche, S. Šulek, F. Schäfer, O. Blake, J. Davison a dalších
Literature
 • Quantz, J.J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Suchý, F. : Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické a klasické. Sborník VI JAMU Brno 1972. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/H60102TRl