H601024l Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Martin Mysliveček (lecturer)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601024z Instrument Playing I )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Látka ke komisionální zkoušce Etudy: 2 koncertantní etudy z různých slohových období Přednesy:4 přednesy minimálně ze dvou slohových období, pozn. – pokud posluchač zahrál přednesy v rámci ročníkového koncertu, nemusí je již interpretovat v rámci zkoušky
Learning outcomes (in Czech)
Příprava studenta na ročníkový recitál, další rozvíjení interpretační přesvědčivosti a samostatnosti v představování uměleckých děl posluchačům.
Syllabus (in Czech)
  • Další rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literature
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/H601024l