H60064Sl Dirigování III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (přednášející)
MgA. Mgr. Pavel Koňárek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60064Sz Dirigování III - abs. projekt )
absolvování 2. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava projektu k zakončení bakalářského studia. Další rozšiřování repertoáru.
Osnova
 • Rozšiřování náplně studia - interpretace sborových skladeb a vokálně-instrumentálních děl s důrazem na období romantismu. Analýza stylových a estetických parametrů interpretace romantického stylu. Srovnání zvukovosti a barevnosti romantického stylu s jinými hudebními slohy. Zaměření dirigentské techniky na vyjádření romantického stylu ve smyslu velkých hudebních frází, práce s agogikou, vyjádření obsahovosti a vnitřního duchovního vnímání. Dirigování uvedené sborové literatury u klavíru a analýza sborových partitur. Typizace znaků interpretace oratorií, kantát romantiků a novoromantiků, rozbor orchestrální partitury vzhledem k vokálnímu partu, dynamika sboru a její korekce v kontextu instrumentace. Studium děl: Doporučená a povinná literatura v rámci zimního semestru: Vokálně-instrumentální díla z období romantismu (minimální počet 1) povinné: Gabriel Fauré: Requiem, Op. 48 Charles Gounod: Messe Brève No. 7 Antonín Dvořák: Svatební košile, Op. 69 Antonín Dvořák: Stabat Mater, Op. 58 A cappella díla povinné: Anton Bruckner: Moteta Požadavky ke zkoušce v zimním semestru: Hra partitur (na klavíru): Čtyři skladby tří různých stylových období, z toho minimálně dvě skladby a cappella.
Literatura
 • Kuhn M.: Die Verzierungs Kunst in der Gesangs Musik des 16. - 17. Jahrhundert, Sandig reprint Verlag, Leipzig 1981. info
 • Pečman R.: Sloh a hudba 1600 - 1900, Problémy, otázky, odpovědi, Brno 1991. info
 • Kučera J.: Drama zrozené hudbou - Richard Wagner, Paseka, Praha 1995. info
 • Šíp L.: Česká opera a její tvůrci, Supraphon, Praha 1983. info
 • PEČMAN, Rudolf: Sloh a hudba 1600-1900. Brno : Rektorát Masarykovej univerzity, 1991
 • JIRÁNEK, Jaroslav: Eseje o romantizme. Praha : Panton, 1989
 • BACHTÍK, Josef: 19. století v hudbě. Praha – Bratislava : Supraphon, 1970
 • EINSTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
 • ŠEDA, Jaroslav: Oratorium, kantáta a mše od klasicismu do současnosti. Praha – Bratislava : Supraphon, 1968
 • MICHAILOV, Michail K.: Štýl v hudbe. Bratislava : Opus, 1985
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
zápočet, státní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.