H70016l Piano Playing II - graduation project

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 13 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
Mgr. Helena Weiser (lecturer)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Daniela Velebová (lecturer)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Alena Vlasáková (lecturer)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
doc. Igor Ardašev (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70016z Piano Playing II - graduation project )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Rozšíření repertoáru o co možná největší počet klíčových titulů různých stylových období a autorů, přičemž je repertoár rozdělen na skladby nastudované (lze koncertně provést) a prostudované (důkladná praktická znalost skladeb umožní adekvátní pedagogický přístup, příp. nastudování). Spoluúčast na tvorbě i realizaci tematických koncertních projektů na půdě fakulty i mimo ni. Studium repertoáru využitelného pro konkurzy atp.. Tvorba a příprava absolventského recitálu, obsahujícího klavírní skladby různých stylových období.
Literature
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.:. info
  • Badura-Skoda, E. a P. : Mozart - Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957. info
  • Siki, B. : Piano Repertoire. Schirmer Books, New York 1981. info
  • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
  • Wolters, K.: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce - přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr: zápočet,
letní semestr: zápočet , SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H70016l