H70006l Hra na klavír I

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
0/0/0. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H70006z Hra na klavír I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Rozšíření repertoáru o co možná největší počet klíčových titulů různých stylových období a autorů, přičemž je repertoár rozdělen na skladby nastudované (lze koncertně provést) a prostudované (důkladná praktická znalost skladeb umožní adekvátní pedagogický přístup, příp. nastudování). Příprava na koncertní vystoupení v rozsahu minimálně půlrecitálu. Spoluúčast na tvorbě i realizaci tematických koncertních projektů na půdě fakulty i mimo ni. Studium repertoáru využitelného pro konkurzy atp..
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.:. info
  • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
  • Wolters, K.: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Výukové metody
přednáška - individuální lekce
Metody hodnocení
zimní semestr: zápočet
letní semestr: klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.