H60343l Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marcela Jelínková (lecturer)
doc. MgA. Vladimír Hollý (lecturer)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (lecturer)
MgA. Libuše Pančochová (lecturer)
Bohumír Stehlík (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60343z Repertoire Study with Piano II )
úspěšné uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Violin (programme HF, B-HUDUM)
  • Bass (programme HF, B-HUDUM)
  • Cello (programme HF, B-HUDUM)
  • Viola (programme HF, B-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
Literature
  • Repertoár různého slohového období. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka s klavírním doprovazečem.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H60343l