H60297l Direction I

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (lecturer)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60297z Direction I )
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Hudební výrazové prostředky L. Janáčka, jevištní zkratka, jevištní metafora, příprava a rozbor zadané opery L. Janáčka, vytvoření režijní koncepce zadané opery L. Janáčka, vypracování určené části zadané opery L. Janáčka do podrobného scénáře, význam B. Martinů pro operní divadlo - používání různých výrazových prostředků, estetika B. Martinů v syntéze divadelních prostředků a zkoumání nových možností s televizí a filmem, příprava a rozbor zadané opery B. Martinů, vytvoření režijní koncepce zadané opery B. Martinů, vypracování určené části zadané opery B. Martinů do podrobného scénáře. Shromáždění studijních materiálů k připravované opeře a jejich prostudování a zhodnocení, hudební a textový rozbor připravované opery a z něj vyplývající určení hlavní myšlenky díla, vypracování charakteristiky postav a jejich vzájemných vztahů, vytvoření režijní koncepce připravovaní opery, spolupráce s tvůrčím týmem, ukončená předáním výtvarných návrhů do výroby, vypracování podrobného scénáře připravované opery, vytvoření plánu zkoušek, úvod do studia pro účinkující, realizace režijní koncepce ve zkouškách v Komorní opeře.

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literature
 • Vogel, J. : Leoš Janáček. SHV, Praha 1963. info
 • Šafránek, M. : Divadlo Bohuslava Martinů. Supraphon, Praha 1979. info
 • Mihule, J. : Bohuslav Martinů. Editio Supraphon 1974. info
 • Brook, P. : Prázdný prostor. Panorama 1988. info
 • Brook, P. : Pohyblivý bod. Nakladatelství studia Ypsilon 1996. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Kapitoly o režii. JAMU, Brno 1991. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H60297l