H60291Ol Repertoár oboru I

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
0/2. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Rostislav Hališka (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60291Oz Repertoár oboru I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pochopení podmínek vzniku orchestru a jeho uplatnění v nově vznikajících hudebních formách hudebního baroka, funkce dirigenta. Vznik nového slohu - pochopení příčin změn v hudební praxi a interpretaci (základní období symfonismu - nová funkce dirigenta)

Osnova
 • Pochopení vzniku a vývoje orchestru období baroka až romantismu

  Vznik orchestru, orchestrální a operní hudba od roku 1600, období
  hudebního baroka.
  Vlašské baroko (Monteverdi), vznik oratoria (Carissimi), hlavní centra
  italského baroka (Neapol, Benátky, Řím, Neapol).
  Komorní kantáty, serenády - vývoj hudebních nástrojů a souborů.
  Hudební baroko ve Francii (Lully, Charpentier, Rameau).
  Německá hudba raného baroka (Graun, Praetorius, Schütz, Fux, Telemann).
  Anglie před Händlem (Morley,Weelkes, Wilbye, Dowland, Purcell).
  Instrumentální hudba od počátku 18.století.
  Období vrcholného baroka v Evropě (Corelli, Torelli, Vivaldi, Bach,Händel).
  Kulturní život v českých zemích v období baroka.
  Představitelé českého hudebního baroka (od Černohorského po rod Bendů).
  Hudební formy, evoluce starých forem v díle Bacha a Händla. Instrumentální a
  operní hudba období klasicismu (1750 -1820 ).
  Vznik nového slohu - první vídeňská škola.
  Podíl české emigrace ve vývoji hudby první poloviny 19. století .
  Symfonie ( Haydn : # S úderem kotlů#, Mozart :#Jupiter#, Beethoven :#Eroica#.
  Opera ( buffa - seria), Gluckova reforma - Pergolesi, Mozart, Beethoven.
  Církevní hudba.
Literatura
 • Boyden, D. D. : An Introduction to Music, Konpf, New York 1964. info
 • Einstein, A. : Geschichte der Musik, Leipzig 1917 - 1918, Zürich 1953. info
 • Helfert, V. : Hudební barok na českých zámcích, Praha 1916. info
 • Racek, J. : Italská monodie z doby raného baroku v Čechách, Olomouc. info
 • Steinitzer, M. : Zur Entwicklungsgeschichte des Melodram, Leipzig 1923, SNKLHU. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU, Praha 1918. info
 • Marcello, B. : Divadlo podle módy, Supraphon, Praha 1970. info
 • Goldschmidt, H. : Die Musikästhetik des 18. Jahrhunderts, Zürich 1915. info
 • Borecký, J. : Stručný přehled dějin české hudby, Praha 1929. info
 • Černušák, G. : Dějiny evropské hudby, Panton, Praha 1963 / VI - 2. info
 • Marx, A. B. : Gluck und die Oper, Berlín 1863, Breitkopf u. H., Leipzig 1962. info
 • Němeček, F. : Život kapel W.A.Mozarta, Praha 1956. info
 • Scabolcsi, B. : Dějiny hudby od pravěku do konce 19 století, Bratislava. info
 • Trojan, J. : Dějiny opery, JAMU, Brno 1982. info
 • Volkmann, H. : Beethoven, Otto Melchert, Dresden 1942. info
 • Racek, J. : Beethoven, Praha1955. info
 • Bitter, C. H. : Die Reform der Oper durch Gluck und R.Wagner´s Kunstwerk der Zukunft, Braunschweig 1884. info
Výukové metody
řízená diskuse, praktické ověřování získaných
vědomostí
Metody hodnocení
zápočet+zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.