H60290l Realizace EAH II

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
2/0/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:50–17:35 113, Po 17:40–18:25 113, Po 18:30–19:15 113, Po 19:20–20:05 113
Předpoklady
EVER ( H60290z Realizace EAH II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Samostatná realizace vlastních elektroakustických kompozic

Osnova
 • Cílem předmětu je prohloubení znalostí o možnostech realizace elektroakustických kompozic pomocí nejrůznějších technologií, jenž je obsahem předmětu Realizace EAH I, jako je např. využití historického či etnického hudebního materiálu, kompozičního softwaru, grafických kompozičních programů, multimédií atd. Součástí předmětu je opět realizace vlastní elektroakustické kompozice, tentokrát s minimální pomocí pedagoga.

  - práce s vrstvami, audio, MIDI,
  - možnosti využití historického či etnického hudebního materiálu,
  - využití nejrůznějších zdrojů signálu, jako např. zvuků přírody a civilizace, zpětné vazby, šumu atd.,
  - procesování signálů v reálném čase,
  - kompoziční software, jeho možnosti a limitace,
  - grafické kompoziční programy, využití programů pro převod nejrůznějších parametrů na hudební,
  - procesování signálů v reálném čase,
  - příprava vlastního projektu a jeho realizace s minimální pomocí pedagoga.
  - využití speciálních akustických i elektroakustických nástrojů a úprava jejich zvuku,
  - další nezvyklé způsoby získávání hudebního materiálu pomocí nejrůznějších převodníků,
  - modifikace zvukového materiálu v reálném čase pomocí MIDI ovladačů,
  - multimédia, šíření hudby pomocí internetu,
  - možnosti, smysl a budoucnost EA hudby,
  příprava vlastního projektu a jeho realizace s minimální pomocí pedagoga
Literatura
 • Bartók, I., Janoušek, I.: Počítače a umenie - SPN, Bratislava, 1989. info
 • Guštar, Milan: Elektrofony I - Uvnitř, Praha, 2006. info
 • Kaduch, Miroslav: Česká a slovenská EA hudba 1964-1994 - vlastním nákladem, Ostrava, 1996. info
 • Kaduch Miroslav: Nástin dějin a technologické zřetele #počítačové" tvorby v hudebním umění, sborník referátů konference Aplikace umělé inteligence AI´89 - Ústav pro informační systémy v kultuře, Praha 1989. info
 • Forró, Daniel: Alternativní tónové systémy - hudba 21. století? - OPUS MUSICUM 5/95, Brno, 1995. info
 • Dodge, Ch., Jerse, T. A.: Computer Music - Syntesis, Composition and Performance - Schirmer Books, N. Y., 1985SPN, Praha, 1971. info
 • Sborníky:. info
 • Gerbrich, J., Štědroň, M.: Počítače a hudba, referát na semináři SOFSEM 85 - Ústav výpočetní techniky UJEP, Brno, 1985. info
 • Guštar, Milan: Elektrofony II - Uvnitř, Praha, 2008. info
 • Periodika:. info
 • Forró, Daniel: Elektronika a hudební výchova - OPUS MUZIKUM 1/89, Brno, 1989. info
 • Rataj, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu - KANT AMU, Praha, 2007. info
 • Schellman a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba - Europa Sobotáles, 2004. info
Výukové metody
hromadná výuka
Metody hodnocení
zápočet+zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.