H60286l Production Seminar in Chamber Opera II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zdeňka Vlachovská (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:00–17:30 006
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60286z Production Seminar in Chamber Opera II )
Úspěšně zakončený první ročník studia Bc
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Seznámení se strukturou Komorní opery HF JAMU (KO), seznámení s provozem KO, seznámení s dramaturgií KO, seznámení s koncepcí konkrétního představení, aktivní účast při přípravě, vzniku a uvedení konkrétního představení - dramaturgie, zajištění hudebního materiálu a autorských práv, určení realizačního týmu, obsazení rolí, režijní koncepce, hudební nastudování, zajištění orchestru, hudebního doprovodu, zajištění hostů uměleckých a technických profesí, smlouvy, objednávky, faktury, spolupráce s médii, propagace, realizace hudební koncepce, realizace výtvarné koncepce, realizace režijní koncepce, organizace jednotlivých zkoušek a představení, dokumentace, archivace, závěrečné zpracování realizované inscenace, příprava inscenace na hostování.

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literature
 • statut HF JAMU. info
 • organizační řád Komorní opery HF JAMU. info
 • dramaturgický plán KO. info
 • realizovaný. info
 • připravovaný. info
 • archivní materiály z realizovaných představení. info
 • diplomové práce studentů HF JAMU (knihovna JAMU). info
 • autorský zákon. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 8.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H60286l