H60246FAl Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60246FAz Orchestrální party a sóla I )
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - V návaznosti na dosavadní zkušenosti a orchestrální praxi studenta vytyčení směru studia.
  - Základní principy orchestrální hry.
  - Ujasnění rozdílů mezi hrou sólovou, komorní a orchestrální.
  - Studium orchestrálních sól, jejichž znalost je nutná k úspěšnému absolvování konkurzu na místo hráče v symfonickém orchestru.
  - Poslech nahrávek od světových hudebních vydavatelství.
  LS
  - Dalším prohlubováním studia obtížných orchestrálních sól zdokonalovat technické a výrazové dovednosti studenta.
  - Zvyšování postřehu technické pohotovosti a orientace v partu pravidelnou hrou z listu.
  - Rozšiřování znalostí repertoáru o literaturu komorního orchestru.
  - Osvětlení rozdílu interpretace partu I. a II. fagotu v symfonickém a komorním orchestru.
Literatura
 • Pivoňka, K. : Orchestrální sóla pro fagot. SPN, Praha. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
Výukové metody
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Metody hodnocení
zkouška před komisí KDN
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.