H60184l Komorní hra a doprovod II

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
0/1. 4 kr. 4 z 8. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Kamila Klugarová (přednášející)
MgA. Pavel Černý (přednášející)
prof. MgA. Zdeněk Nováček (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60184z Komorní hra a doprovod II )
ZS - hodnocení A-E za LS 2. ročníku, LS - zápočet za ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • - jednodušší úpravy partů pro klávesový nástroj - např. Biblické písně A. Dvořáka
  - náročné úpravy partu - např. Vier ernste Gesänge J. Brahmse
  - úpravy klavírních výtahů
  - úpravy skladeb pro sólo a více nástrojů (max. čtyři)
  - hudba 20. století - úpravy
  - hudba 20. století - originální skladby (např. B. Krol: Missa muta pro lesní roh a varhany, kompozice P. Ebena apod.)
  - využívání pomocných zařízení varhan, zejména žaluzií
  - rejstříkování
Literatura
 • Ferguson, Howard: Keybord Interpretation from the 14th to the 19th century. London 1979. info
 • Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition - Band I., II. Max Hesse, Berlin-Schöneberg 1935-36. info
 • Jakob, Friedrich: Die Orgel. Hallwag Verlag, Bern und Stuttgart, nedat. info
 • Keller, Hermann: Die Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig 1941. info
 • Klinda, Ferdinand: Organová interpretácia. OPUS, Bratislava 1983. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Matthaei, Karl: Vom Orgelspiel. Leipzig 1949. info
 • Riemann, Hugo: Katechismus der Orgel. Leipzig 1888. info
 • Ritter, A. G.: Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig, nedat. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
Výukové metody
1 hodina/týden - individuální výuka
Metody hodnocení
zápočty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.