H60105FAl Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
MgA. Jaroslav Kubita (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60105FAz Instrument Playing - graduation project II )
ukončení 1.ročníku navazujícího magisterského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na Hru na nástroj I. Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Repertoár je zaměřen nejen na přípravu absolventského projektu, ale současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Learning outcomes (in Czech)
Student rovněž rozšiřuje a prokazuje široké znalosti v oblasti fagotového repertoáru, orientuje se i v soudobých trendech vývoje techniky. Výuka rovněž podporuje schopnost strukturovaného verbálního projevu, abstraktního myšlení, analýzy a syntézy a důležitou schopnost sebereflexe.
Syllabus (in Czech)
 • - Příprava na provedení absolventského projektu
  - Poslech a studium nahrávek významných světových fagotistů
  - Studium stěžejních skladeb fagotového repertoáru
  Učební osnova může dle výběru obsahovat např. tyto skladby: Jean Francaix: Koncert pro fagot a 11 smyčcových nástrojů André Jolivet: Koncert pro fagot, smyčce a harfu Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Sofia Gubaidulina: Concerto for bassoon and low strings Eric Ewazen:  Concerto for Bassoon and Wind Ensemble
Literature
 • MCGILL, David. Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009. URL info
 • WEISBERG, Arthur. The art of wind playing. 2007. ISBN 1-57463-084-9. info
 • GALLOIS, Pascal. La technique du basson (The Techniques of Bassoon Playing). Kassel: Barenreiter-Verlag, 2009. info
 • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy-Birchards Pub. Company Evanston, Illinois (USA) 1958. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
 • Svoboda,F.: Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU,Brno 1992. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H60105FAl