H60104LRl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60104LRz Instrument Playing II )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
uzavření letního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Studium koncertantních skladeb vyšší obtížnosti (např. E Bozza - En Foret, J. Dvořáček - Due per Duo, G.P. Telemann - Koncert D dur, Anonymus - Koncert Es dur atd.).
  - Zdokonalování technické vyspělosti.
  - Soustředit se na dokonalou interpretaci barokní hudby (melodické ozdoby, dynamický plán atd.).
  - Zúčastňovat se v co největší míře soutěží.
  LS
  - Studium koncertantních skladeb vyšší obtížnosti (např. E Bozza - En Foret, J. Dvořáček - Due per Duo, G.P. Telemann - Koncert D dur, Anonymus - Koncert Es dur atd.).
  - Zdokonalování technické vyspělosti, při interpretaci těchto skladeb dbát na rozšíření zvukové kvality a zesílení dynamické hladiny.
  - Soustředit se na dokonalou interpretaci barokní hudby (melodické ozdoby, dynamický plán atd.) a připravit ročníkový koncert.
  - Zúčastňovat se v co největší míře soutěží.
Literature
 • Quantz, J.J. : Interpretace - pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Froydis Ree Wekre: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H60104LRl