H60101Kl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
0/2/0. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60101Kz Hra na nástroj I )
Podmínkou je absolutorium bakalářského stupně studia v oboru a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Doplňování repertoáru o tituly dosud nestudovaných stylů a autorů, pro něž nebyl dostatečný prostor v předchozím studiu. Nastudování a provedení koncertu pro klavír a orchestr nebo obdobné skladby, pokud nebyla provedena v bakalářském stupni. Příprava repertoáru využitelného pro interpretační soutěže, konkurzy atd..
    Podle individuality studenta postupná specializace na určitý repertoár.
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.: Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005.Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. 3. vydání, Bloomington 2000. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Metody hodnocení
komisionální klasifikovaný zápočet v závěru každého semestru
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.