H60023KOl History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60023KOz History of the Instrument and its Repertory II )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • dějiny a literatura nástroje od romantismu do současnosti
Literature
  • Bortlíček, J. : Dějiny a literatura kontrabasu. Brno 1984. info
  • Kment, J. : Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988. info
  • Focht, J. : Die Wiener Kontrabasskonzerte. München 1989. info
  • z Dittersdorfu, K.D. : Vzpomínky hudebníka XVIII. století. Praha 1959. info
  • Meier, A. : Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969. info
  • Gajdoš, M. : Slovník kontrabasistů. Kroměříž 1994. info
  • Planyavsky, A. : Geschichte des Kontrabasses. Tutzing 1970. info
Teaching methods (in Czech)
řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H60023KOl