H50303l Dětský sbor I

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
2/0/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 15:10–16:45 003
Předpoklady
EVER ( H50303z Dětský sbor I )
absolvování 1. a 2. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- osvojení problematiky dětského sborového zpěvu a práce s dětským sborem

Osnova
 • Osvojení problematiky dětského sborového zpěvu teoreticky i prakticky

  - dětský sbor jako svébytný obor hudební interpretace, vymezení historické, estetické a technické
  - věková pásma zpívajících dětí a jejich prolínání ve sboru -meze pozornosti, stupeň naivity, herní prvky v hudební struktuře i v její interpretaci
  - praktické začátky: výběr dětí v základních školách, elementární nácvik unisona metodou náslechu a nápodoby, frekvence zkoušek, hudební sluch a jeho rozvíjení
  - přechod od unisona k vícehlasu: metodika a hudební materiál
  světová tvorba
  - hlasové skupiny dětského sboru a tónový rozsah dětského hlasu
  - technika sborového zpěvu: dynamika, střídání témbrů, výběrovost extrémních tónových poloh, dech a frázování
  - výkonnostní zaměření výběrového dětského sboru - sociologická teorie malých skupin, účast na zkouškách, práce s rodiči
  - individuální pěvecká technika a hlasová hygiena, spolupráce s foniatrem
  - systém přípravných oddělení výběrového koncertního sboru
  - tvorba repertoáru pro sezónu, koncert, zájezd
  - festivaly a soutěže dětských sborů - pódiové postavení sboru, jevištní chování
Literatura
 • Těplov, M.: Psychologie hudebních schopností, SHV, Praha 1965. info
 • Sedlák, F.: Základy hudební psychologie, SPN, Praha 1990. info
 • Dostalík, J.: Louka široká - Základy vícehlasého zpěvu, Panton, Praha 1990. info
 • Martienssenová-Lohmannová, F.: Vzdělaný pěvec, Kora, Pardubice 1994. info
 • Poledňák, I.: Stručný slovník hudební psychologie, Editio Supraphon, Praha 1984. info
 • Dostalík, J.: Vokální intonace, rukopis u autora. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
zápočet, zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.