H40082FAl History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40082FAz History of the Instrument and its Repertory I )
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět zprostředkuje přehled o historii fagotu, nejprve v kontextu starověkých předchůdců nástroje a předchůdců fagotu v Evropě do doby renesance. Dále předmět podrobně informuje o přepokládaném vzniku fagotu, představuje jeho první stavitele a popisuje podrobně jeho vývoj včetně všech dílčích zdokonalení a technických inovací až do konce 18. století. Druhým hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o fagotové literatuře vzniklé v období baroka a klasicismu včetně děl českých autorů, kteří významně obohatili fagotový repertoár v tomto období.
Learning outcomes (in Czech)
Orientace studenta spočívá ve vysvětlení historických souvislostí vzniku fagotu a jeho předchůdců stejně jako vysvětlení konstrukčního vývoje fagotu i příbuzného nástroje kontrafagotu. Student má povědomí o vzniku a konstrukčním vývoji fagotu a zná souvislosti spolupráce slavných pedagogů a virtuózů s výrobci. Ovládá detailní přehled sólové a komorní literatury z období baroka a klasicismu.
Syllabus (in Czech)
 • - Německý fagot - typ Heckel.
  - Francouzský fagot - Odlišnosti francouzského a německého fagotu - Významní výrobci fagotů v Anglii - Uplatnění Böhmova systému.
  - Výrobci fagotů u nás a ve světě.
  - Stavba moderního fagotu.
  - Rozsah a uplatnění fagotu.
  - Tvoření tónu - fagotový strojek - hlasivka.
  - Literatura klasicismu pro fagot.
Literature
 • KOPP, James. The Bassoon. Yale: Yale University Press, 2012. 352 pp. ISBN 978-0-300-11829-2. info
 • LANGWILL, Lyndesay. The bassoon and contrabassoon. New York: W. W. Norton, 1965. ISBN 978-0-393-33662-7. info
 • Joppig, G. : J. Püchner - Spezia - Holzblas - Instrumentenbau, Wiesbaden 1997. info
 • KAPSA, Václav. Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka (Musicians of Count Morzin). Praha: Etnologi, 2010. ISBN 978-80-87112-36-6. info
 • Heckel, W. : Der Fagot. Lipsko 1931. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H40082FAl