H81011l Physical Computing (Interaktivní systémy)

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jiří Suchánek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H81011z Physical Computing (Interaktivní systémy) )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktický průzkum potenciálu elektronických software-hardware systémů v hudební a multimediální tvorbě
Osnova
  • Obsahem předmětu je prohloubení znalostí ze zimního semestru a seznámení studentů s problematikou využití mikroprocesorů pro syntézu a processing audiosignálu. Ukázky realizovaných pokročilých projektů a jejich analýza. Osnova: - Komunikace mezi mikroprocesory a PC. - Práce s audio signály v - Syntéza. - Processing. - Robotika. - Ukázky pokročilých projektů využívající „physical computing“ v různých oblastech umění. - Budoucí potenciál a rizika technologií.
Literatura
  • Collins, Nicolas: Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking, 2009, ISBN-10: 0415998735
  • Kelemen, Jozef: Kyberkreativita, Slezská univerzita, Opava, 2012
  • Smirnov, Andrey: Sound in Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th century Russia, London, 2013, ISBN 3865607063
  • Horáček, Oldřich a kolektiv: Průvodce světem arduina
  • Guštar, Milan: Elektrofony I - Uvnitř, Praha, 2006
  • Licht, Alan: Sound art, Beyond Music, Between Categories, 2007, ISBN-10: 0847829693
  • Geist, Bohumil: Akustika Jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi, Muzikus, 2005
  • Platt, Charles: Make: Electronics (Learning by Discovery), Maker Media, 2009, ISBN-10: 0596153740
  • Karvinen, Kimo: Make: Getting Started with Sensors: Measure the World with Electronics, Arduino, and Raspberry Pi, Maker Media, 2014, ISBN-10: 1449367089
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Předmět je určen studentům oborů Multimediální kompozice a Kompozice, zápis je omezen na 10 studentů
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.