H75021l Samostatná produkce

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
1/0/0. 3 kr. 3 z 6. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
SOUHLAS
Předmět si studenti smí zapsat až po udělení souhlasu od vyučujícího.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Samostatná produkční práce studenta podle zadaných parametrů, která není zařazena mezi základní, povinné výstupy studia. Lze zařadit i dobrovolné aktivity nad rámec studia na vysoké, profesionální úrovni.
Výukové metody
Samostatná práce studentů se supervizí pedagoga hl. oboru. V případě zájmu nutné konzultovat s pedagogem již zadání a koncepci projektu, práce. Samotná práce může probíhat i mimo základní pracoviště určená oboru hudební manažerství a produkce.
Metody hodnocení
Po vyhodnocení dosažených výsledků a cílů práce zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.