H60379l Role Creating II

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Irena Rozsypalová (lecturer)
Mgr. Lubomíra Sonková (lecturer)
Mgr. Vladimíra Šmukařová (lecturer)
MgA. Petra Špačková-Lintymerová (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60379z Role Creating II )
Minimálně 70 % účast ve výuce a tvůrčí přístup k přípravě zadaných úkolů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vytváření menších postav v KO dle dramaturgického plánu. Vytvoření postavy v KO dle dramaturgického plánu.

Syllabus (in Czech)
 • Zvládnutí připravované operní role nebo operního výstupu po stránce psycho-fyzické jednoty.

  - Postava a její místo v opeře - jevištní vztahy a podtexty.
  - Vlastní postava a její korektura.
  - Zdokonalování spojení hereckého výkonu se zpěvem.
  v LS
  - Seznámení se s libretem daného díla a jeho pečlivé prostudování.
  - Práce s textem.
  - Zdokonalení koordinace hudby, zpěvu, slova a pohybu.
  - Herecká paměť (mnemotechnické pomůcky).
  - Práce s recitativem.
Literature
 • Kriška, B. : G. Puccini. Kontrasty verizmu. Supraphon, Bratislava 1970. info
 • Karásek, B. : W.A. Mozart. Orbis, Praha 1956. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60379l