H60298l Direction II

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
2/2/0. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60298z Direction II )
Úspěšně zakončený první ročník studia operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Spolupráce s manažerem na praktickém projektu, úvod do studia pro účinkující, realizace opery podle plánu zkoušek. Zadání operního titulu k vytvoření cvičné koncepce. Důkladné prostudování hudební struktury díla a historických reálií. Rozbor a charakteristika dramatických postav, orientace v hlasových oborech, postavení a úloha sboru v daném díle. Hledání možných výkladů díla, aktualizace a způsobů realizace. Volba hypotetického divadelního prostoru, vytvoření scénických a kostýmních návrhů, mizanscéna. Vypracování režijního a technického scénáře.
Literature
 • Hilar, Karel Hugo : Boje proti včerejšku. Praha: Borový, 1925. info
 • Gregor, J. : Kulturgesichte der Oper. Gallus Verlag, Wien 1941. info
 • Honzl, Jindřich : Základy a praxe moderního divadla. Praha, 1963. info
 • Brook, Peter : Prázdný prostor. Praha, 1988. info
 • Herz, J. : Regisseur im Musiktheater. Henschelverlag, Berlin 1977. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény. Národné divadelné centrum Bratislava, 1998. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény II. Divadelný ústav Bratislava, 1999. info
 • Brook, Peter : Nitky času: memoáry. Praha: Divadelní ústav, 2004. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, práce na projektu - absolvování procesu vzniku inscenace v Komorní opeře.
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60298l