H60246FAl Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60246FAz Orchestral Parts and Solos I )
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - V návaznosti na dosavadní zkušenosti a orchestrální praxi studenta vytyčení směru studia.
  - Základní principy orchestrální hry.
  - Ujasnění rozdílů mezi hrou sólovou, komorní a orchestrální.
  - Studium orchestrálních sól, jejichž znalost je nutná k úspěšnému absolvování konkurzu na místo hráče v symfonickém orchestru.
  - Poslech nahrávek od světových hudebních vydavatelství.
  LS
  - Dalším prohlubováním studia obtížných orchestrálních sól zdokonalovat technické a výrazové dovednosti studenta.
  - Zvyšování postřehu technické pohotovosti a orientace v partu pravidelnou hrou z listu.
  - Rozšiřování znalostí repertoáru o literaturu komorního orchestru.
  - Osvětlení rozdílu interpretace partu I. a II. fagotu v symfonickém a komorním orchestru.
Literature
 • Pivoňka, K. : Orchestrální sóla pro fagot. SPN, Praha. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
Teaching methods (in Czech)
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Assessment methods (in Czech)
zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60246FAl