H601021l Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
2/0. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Kamil Slezák (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601021z Instrument Playing I )
Absolutorium předmětu Hra na nástroj (bicí nástroje) bakalářského stupně studia na HF JAMU, případně jiné vysoké umělecké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Zimní semestr: v návaznosti na předchozí bakalářské studium důraz na individuální
  přístup ke každému studentovi, tzn. podle dosavadního repertoárového a stylového směřování podpora a posílení výrazných interpretačních a technických předností jednotlivých studentů. Tomu přizpůsobený výběr repertoáru pro koncertní vystoupení,

  - melodické nástroje:
  - u výrazně sólově zaměřených studentů další rozvíjení virtuozity (D. Maslanka: Variations on Lost Love - Keyboard Percussion Publ., 1983, A. Pape: Marrrrimba -Wilhelm Hansen Kopenhagen, 1992, transkripce, i vlastní),
  - hráče orientující se na soudobou hudbu seznamovat s různými moderními směry, netradičními formami zápisu (např. proporční, grafická notace) a zaměřit se na správné pochopení autorova záměru a adekvátní a přesvědčivou interpretaci - M. Miki: Time (Ongaku No Tomo, 1969), M. Ishii: Hiten-Seido III (Moeck Verlag, 1989), T. Tanaka: Two Movements (Ongaku No Tomo, 1970), A. Myioshi: Torse III (Ongaku No Tomo, 1976) M. Ptaszyńska: Graffito (Theodore Presser Comp., 1992), J. Druckman: Reflections on the Nature of Water (Boosey & Hawkes N.Y., 1991), H. Kulenty: One by One (PWM Varšava, 1989). Dále ve spolupráci s katedrou kompozice možnost interpretace skladeb studentů a pedagogů této katedry,
  - u univerzálněji zaměřených hráčů důraz na pestrost výběru repertoáru.

  - sestavy bicích nástrojů:
  - seznámení posluchače s méně obvyklými způsoby hry na bicí nástroje - Yoshihisu Taira: Monodrame I (Editions musicales TRANSATLANTIQUES, Paris, 1986), Pál Károlyi: Formations (Editio Musica, Budapešť, 1979), Krystyna Moszumańska-Nazar: 3 etiudy koncertowe (PWM Edition, Kraków, 1971), Michal Košut: Invence pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicí nástrojů a klavír např. Alain Weber: Prelude, Fugue et Final (Leduc, Paris, 1994), Marcel Landowski: Quatre preludes (Choudens, Paris, 1963).


  Letní semestr:
  - melodické nástroje:
  - výběr skladeb pro koncertní vystoupení. Dramaturgii provede po konzultaci s pedagogem sám student, podle svého dosavadního směřování. Výsledkem má být dramaturgicky vyvážené a studenta po všech stránkách dobře reprezentující vystoupení.
  - repertoár pro virtuózní typ hráčů: R. Helble: Toccata Fantasy es moll (Keyboard Percussion Publ., 1980), J. Serry: Night Rhapsody (Keyboard Percussion Publ., 1980), L. H. Stevens: Rhythmic Caprice (Keyboard Percussion Publ., 1995).
  - repertoár pro experimentální typ hráčů: N. J. Živković: Tensio op. 11(Moeck, 1988), J. P. Drouet: Un chien dehors (Gérard Billaudot, 1996), H. W. Henze: Five Scenes from the Snow Country (Schott, 1982), V. D. Kirchner: Dybuk (Schott, 1996), Y. Taira: Convergence I (Rideau Rouge, 1977), S. Ikebe: Monovalence I (Ongaku No Tomo, 1975), B. Schäffer: Constructions (Moeck, 1974).
  - pro univerzální typy hráčů doporučit vhodné tituly z obou uvedených skupin, i z předchozího semestru.


  - sestavy bicích nástrojů:
  - využití méně obvyklých bicích nástrojů - Morton Feldman: King of Denmark (Edition Peters, N. Y., 1965), John Cage: 27´ 10. 554´´ (Henmar Press, N. Y., 1973), Marta Ptaczynska: Space model for solo percussion (Theodore Presser Company, Pennsylvania, 1984), Alois Piňos: Tlučte a bude vám otevřeno (rukopis, nevydáno), Dan Dlouhý: Odjinud jinam (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicích nástrojů a klavír např. Martin Christoph Redel: Music für Klavier und Schlaginstrumente (Bote und Bock, Berlin, 1970).
Literature
 • Hladík, Petr: Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 2001. info
 • Karkoschka, Erhard: Das Schriffbild für neue Musik - Schott, 1970. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H601021l