H60101TBl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jan Broda (lecturer)
MgA. Vojtěch Novotný (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60101TBz Instrument Playing I )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - V návaznosti na předcházející studium konzervatoře prohlubování znalostí
  - o nátiskové a interpretační problematice - rozvíjení tónové kultury -
  - dechová cvičení.
  - Nátisková a technická cvičení : J.B. Arban : Grande méthode compléte de cornet a piston.
  - Etudy - např. F. Bodet : 16 virtuózních etud.
  - Koncerty, sonáty - např. P. Hindemith : Sonatá pro trubku a klavír, J.K.J. Neruda : Koncert Es dur pro trubku a klavír (na trubku ladění B).
  LS
  - V návaznosti na předcházející studium konzervatoře prohlubování znalostí
  - o nátiskové a interpretační problematice - rozvíjení tónové kultury -
  - dechová cvičení.
  - Nátisková a technická cvičení : J.B. Arban : Grande méthode compléte de cornet a piston.
  - Etudy - např. F. Bodet : 16 virtuózních etud.
  - Koncerty, sonáty - např. P. Hindemith : Sonatá pro trubku a klavír, J.K.J. Neruda : Koncert Es dur pro trubku a klavír (na trubku ladění B).
Literature
 • Tarr, E. : Die Trompete. Unsere Musikinstrumente, sv. 5, Bern 1977. info
 • Quantz, J.J. : Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Ainsley, R. : Encyklopedie klasické hudby. Bratislava 1997. info
 • Michels, U. : Encyklopedický atlas hudby. Praha 2000. info
 • Technické zdokonalování násobných staccat - dechová cvičení - retní vazby, interpretace klasické hudby. info
 • J.B. Arban : Grande méthode compléte de cornet a piston. info
 • Etudy - např. H.L. Clarke : Technické studie. info
 • Koncerty, sonáty - např. J. Haydn : Koncert Es dur pro trubku a klavír (na trubku ladění B). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60101TBl