H40086VCl Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
1/0. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Miroslav Zicha (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H40086VCz Dějiny a literatura nástroje I )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • dějiny a literatura nástroje v období baroka a klasicismu
Literatura
  • Měrka, I. : Violoncello. Ostrava, Montanex 1995. info
  • Černušák, G. : Dějiny evropské hudby. Praha, Panton 1964. info
  • Ginzburg, L.S. : Istorija violončelnogo iskusstva, kniha první - Moskva,. info
  • Muzgiz 1950, kniha druhá - Moskva, Muzgiz 1957, kniha třetí - Moskva: Muzgiz 1965. info
  • Wasielewski, W.J. : Das Violoncell und seine Geschichte. Lipsko,. info
  • Breitkopf&Härtel, 1911. info
  • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966. info
Výukové metody
řízená diskuse
Metody hodnocení
zimní s. - zápočet, letní s. - zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.