DH1007Al Angličtina A pro odbornou praxi

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Hajn (přednášející)
Mgr. Ivana Jarešová (přednášející)
Garance
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Znalost jazyka:Interpretace a teorie interpretace, Kompozice a teorie kompozice úroveň B1+ SERR; Hudební produkce úroveň B2+/C1 SERR)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prokázat schopnost doktoranda/doktorandky pracovat s cizojazyčnou vědeckou literaturou a komunikovat na odborná témata, výborná znalost hudební terminologie.
Osnova
  • Student/studentka si připraví na zkoušku 50 stran odborného textu (tj. vědecká studie, vybraná část monografie atd.), nejlépe vycházejícího z tématu disertační práce. Není ale podmínkou. Zkoušející prověří schopnost studenta rozumět co nejpřesněji vybraným pasážím, povede debatu nad tématem a zjistí tak jeho znalost zejména v oblasti hudební terminologie. Dále se pracuje s jinými odbornými texty, které zvolí zkoušející.
Literatura
  • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
  • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. info
  • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
  • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
  • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
  • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Výukové metody
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem. Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků http://moodle.jamu.cz/
Metody hodnocení
Zkouška. Délka studia: 2 roky, nutno ukončit nejpozději ve 2. roce studia.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.