H82031l Studium repertoáru s cembalem

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Vít Bébar (lecturer)
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA (lecturer)
MgA. et MgA. Elena Pokorná (lecturer)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H82031z Studium repertoáru s cembalem )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H82031l