H60247TRl Orchestrální party a sóla II

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60247TRz Orchestrální party a sóla II )
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Zaměřit se na zvládnutí všech dostupných orchestrálních partů se zaměřením
  na kolektivní práci. Po dokonalém zvládnutí technických a výrazových problémů
  klademe stále větší důraz na práci ve skupině, v našem případě tří trombonů, případně
  i tuby. Student se musí naučit poslouchat spoluhráče, přizpůsobit se intonačně i zvukově.
  Je to jeden z nejdůležitějších aspektů při výuce orchestrálních partů.
  L. Janáček: Glagolská mše, Taras Bulba, I. Stravinskij: Pták Ohnivák, W.A.Mozart - Requiem, B. Smetana. Valdštýnův tábor, Libuše aj.
  LS
  V tomto semestru je jedním u nejdůležitějších úkolů nastudování všech dostupných
  orchestrálních sól - např. L. Janáček - Sinfonietta, G. Mahler - Symfonie č. 3, M. Ravel .-
  Bolero, I. Stravinskij - Pták Ohnivák.
  Dále rozvíjet práci v kolektivním hraní. Opět klást velký důraz na nutnost poslouchání se
  navzájem, vyrovnanost zvukovou, intonační i technickou - např. G. Rossini - Straka zlodějka,
  Vilém Tell, A. Dvořák - symfonie #Novosvětská", L. van Beethoven - Symfonie č. 9,
  R. Schumann - Symfonie č. 3 Es dur a další.
Literatura
 • Hejda, M.: Orchestrální sóla pro pozoun. SPN, Praha 1983. info
Výukové metody
individuelní lekce, účast na konkurzech
Metody hodnocení
zkouška před komisí KDN
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.